Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

73 * 82762 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
21:55 (CET) - 30. 08. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Upravni odbor

Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom Fondacije i odlukama odlukama Konferencije suosnivača RNIDS-a.

Upravni odbor RNIDS-a ima sedam članova, koje bira Konferencija suosnivača. Upravni odbor bira se i formira prema strateškom cilju za predstojeći poslovni period i u sastavu koji će u najboljem interesu osigurati razvoj i uspešno poslovanje RNIDS-a.

Članovi Upravnog odbora moraju da poseduju znanja, sposobnosti, stručnost i iskustvo, moralne i etičke standarde. Pri kandidovanju lica za članove Upravnog odbora treba imati u vidu: profesionalne kvalifikacije, iskustvo i, poslove koje predloženi kandidat trenutno obavlja, kao i da li je predloženi kandidat ekspert iz oblasti bliskih delatnostima RNIDS-a. Kandidat za člana Upravnog odbora može da bude svako punoletno lice sa državljanstvom Republike Srbije, koje ispunjava navedene uslove i poseduje spremnost da doprinese realizaciji ciljeva RNIDS-a.

Član Upravnog odbora je dužan da funkciju u Upravnom odboru vrši na takav način da interes RNIDS-a ne podredi privatnom i da ne izazove sukob interesa.

Mandat člana Upravnog odbora traje tri godine i može da bude izabran ne više od dva puta zaredom.

Delokrug rada Upravnog odbora:
1) upravlja radom RNIDS-a između dva zasedanja Konferencije suosnivača i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva RNIDS-a;
2) odlučuje o pristupanju RNIDS-u drugih lica u svojstvu suosnivača i gubitku statusa suosnivača u slučaju neobnavljanja godišnje naknade;
3) donosi akte o funkcionisanju RNIDS-a koji nisu u nadležnosti Konferencije suosnivača;
4) usvaja Finansijski plan i Završni račun za prethodnu poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima;
5) vrši kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
6) dostavlja Konferenciji suosnivača, radi potvrđivanja, Finansijski plan i Finansijski izveštaj, kao i Izveštaj nezavisnog revizora;
7) daje saglasnost za nabavke čija procenjena vrednost prelazi iznos utvrđen posebnim aktima RNIDS-a;
8) određuje datum sa kojim se utvrđuje Lista suosnivača sa pravom učešća na Konferenciji suosnivača;
9) predlaže Konferenciji suosnivača izmene akata o načinu funkcionisanja RNIDS-a koji su u njenoj nadležnosti;
10) postavlja, nadzire i razrešava direktora;
11) stara se o javnosti rada;
12) odlučuje o cenama usluga RNIDS-a;
13) predlaže Konferenciji suosnivača Strategiju, Plan i Program rada RNIDS-a;
14) predlaže Konferenciji suosnivača članstvo ili prestanak članstva RNIDS-a u domaćim i međunarodnim organizacijama;
15) odlučuje o učešću predstavnika RNIDS-a na stručnim skupovima;
16) donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa zakonima i aktima RNIDS-a.

87160

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2933

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs