Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

922 * 9411 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
10:28 (CET) - 02. 09. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Uslovi za ovlašćene registre

Firma zainteresovana da postane ovlašćeni registar mora da ispuni sledeće osnovne uslove:

Postupak za prijavljivanje

Ako vaša firma ispunjava navedene uslove i želi da postale ovlašćeni registar naziva nacionalnih internet domena, potrebno je da uradi sledeće:

1. Pažljivo se upoznajte sa svim opštim aktima RNIDS-a.
3. Dostavite popunjen formular u elektronskom obliku na adresu kancelarija@rnids.rs i u štampanom obliku preporučenom ili kurirskom poštom na poštansku adresu RNIDS-a, nakon čega plaćate naknadu za proveru osposobljenosti za obavljanje poslova registracije naziva nacionalnih internet domena (trenutno 10.000 RSD plus PDV).
4. Na osnovu podnetog zahteva i uspešno okončane faze testiranja RNIDS će odlučiti o zaključivanju Ugovora o obavljanju poslova registracije naziva nacionalnih internet domena.
5. Ako RNIDS donese pozitivnu odluku o podnetom zahtevu, sa vašom firmom biće zaključen Ugovor o obavljanju poslova registracije naziva nacionalnih internet domena. RNIDS će vam preporučenom ili kurirskom poštom dostaviti: Ugovor o obavljanju poslova registracije naziva nacionalnih internet domena
6. Nakon što potpišete Ugovor, potrebno je da na osnovu poslatog predračuna uplatite na tekući račun RNIDS-a,  avans u visini naknade za registraciju najmanje 200 domen-godina u .rs adresnom prostoru (trenutno 1350 RSD po domen-godini plus PDV, tj. ukupno najmanje 270.000 RSD plus PDV), prema važećem Cenovniku RNIDS-a.
7. Nakon sprovedene procedure vaša firma stiče status ovlašćenog registra naziva nacionalnih internet domena i može da počne pružanje usluga registracije krajnjim korisnicima.
8. RNIDS će vašu firmu i adresu vašeg web sajta dodati na svoj spisak ovlašćenih registara.
 

Najčešća pitanja i odgovori

P: Želim da se bavim registracijom naziva nacionalnih internet domena, ali mi je 200 domena  mnogo i/ili nemam potrebne tehničke resurse.
O: Ako želite da se bavite registracijom naziva nacionalnih internet domena za krajnje korisnike, ali smatrate da nećete doglednom registrovati 200 domena i time potrošiti avana i/ili nemate potrebne tehničke i organizacione resurse, možete da kontaktirate nekog od postojećih ovlašćenih registara i postanete njegov agent prodaje.

P: Da li samo Internet provajderi mogu da postanu ovlašćeni registri?
O: Ne. Svako pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji može da postane ovlašćeni registar ukoliko ispunjava odgovarajuće uslove RNIDS-a.

P: Da li strane kompanije mogu da postanu ovlašćeni registri?
O: Ne. Samo domaća pravna lica i preduzetnici mogu da postanu ovlašćeni registri. Ukoliko strana kompanija želi da postane ovlašćeni registar, to može da učini tako što će osnovati firmu u Srbiji ili sklapanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa nekim od postojećih ovlašćenih registara.

87228

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2933

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs