You are here

Тим Канцеларије РНИДС-а

Мирјана Тасић
саветник за стратегију и развој

Слободан Марковић
саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом

Жарко Кецић
руководилац Сектора за ИКТ услуге

Дејан Ђукић
руководилац Сектора за опште и правне послове

Предраг Милићевић
руководилац Сектора за развој пословања и маркетинг

Александар Поповић
руководилац Сектора за финансије

Илија Вујновић
сарадник за финансије

Стефан Ковач
координатор регистрације назива домена и послова аналитике

Александар Костадиновић
систем администратор

Јелена Ожеговић
сарадница за маркетинг и комуникације

Јована Цветковић
сарадница за опште и административне послове

Контакт подаци се налазе у Адресару