You are here

Тим Канцеларије РНИДС-а

Мирјана Тасић
саветник за стратегију и развој

Слободан Марковић
саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом

Жарко Кецић
руководилац Сектора ИКТ сервиса

Дејан Ђукић
руководилац Сектора општих и правних послова

Предраг Милићевић
руководилац Сектора маркетинга и комуникација

Илија Вујновић
сарадник за финансије

Александар Костадиновић
систем администратор

Бојана Живковић
оператер Система за регистрацију

Јелена Ожеговић
сарадница за маркетинг и комуникације

Јована Цветковић
координатор за опште и административне послове

Мирјана Миловановић
Сарадница за опште и административне послове

Контакт подаци се налазе у Адресару