You are here

Конкурс за сарадника за опште и административне послове

23. 05. 2019.

Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) расписује конкурс за позицију:

Сарадник за опште и административне послове

Задаци и обавезе:

 • Води канцеларијско и архивско пословање и одговара за њихову тачност и ажурност
 • Води евиденције за унутрашње потребе органа РНИДС-а и стара се о објављивању докумената који се јавно објављују
 • Пружа логистичку подршку опште намене (организација путовања, резервације, издавање путних налога, прикупљање извештаја)
 • Формира календар догађаја од значаја за делатност РНИДС-а и одговара за његову ажурност и учествује по потреби, као подршка, у организацији догађаја
 • Обавља опште административне и послове административне подршке директору
 • Обавља и друге послове по налогу директора и руководиоца Сектора за опште и правне послове

Потребне квалификације:

 • Средње стручно образовање, уз завршену пословну обуку из области канцеларијског пословања, управљања документацијом и слично
 • Знање енглеског језика на нивоу B2 Заједничког европског оквира за језике Савета Европе
 • Самостално коришћење рачунарских програма за обраду текста, прорачуне, израду презентација и е-комуникацију (Microsoft Office 365 или слично)
 • Пожељно искуство на пословима обављања административних и канцеларијских послова од минимум годину дана
 • Ажурности и тачност у раду
 • Способност рада у тиму

Ако испуњавате наведене услове, посетите страницу за пријаву компаније Infostud. Конкурс ће бити отворен до 5. 6. 2019.

Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.