You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

13. 02. 2018.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
09. 02. 2018.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) расписује конкурс за радно место Водећи ИКТ инжењер Задаци и обавезе: Обезбеђује и контролише исправно функционисање техничке инфраструктуре РНИДС-а, Учествује у успостављању и праћењу контролних механизама везаних за...
05. 12. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
30. 11. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje Јавни позив за набавку правних услуга састављања уговора и повезаних аката којим се уређују права и обавезе директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде састављања уговора и повезаних аката...
15. 09. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) расписује конкурс за позицију: Сарадник за опште и административне послове (Београд) Задаци и обавезе: Обавља опште административне послове; Врши пријем странака и организује састанке; Врши пријем, разврставање,...
01. 08. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) расписује конкурс за позицију: ИКТ оператера (Београд) Задаци и обавезе: Обавља послове регистрације назива домена Пружа административну и техничку подршку овлашћеним регистрима РНИДС-а Води евиденције о...
26. 06. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку VM WARE лиценци Рок за достављање понуда је 7. јул 2017. до 15.00 и све понуде морају да садрже све захтеване информације. Понуде ће бити отворене првог наредног...
12. 06. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку услуге израде и одржавања интернет сајта домен.срб / domen.rs Рок за достављање понуда је 26. јун 2017. до 15.00 и све понуде морају да садрже све захтеване...

Pages