You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

28. 11. 2016.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку мрежне опреме (Switch) Понуде се достављају до 8. 12. 2016, до 15:00 часова, и морају да садрже све захтеване информације. Отварање понуда ће се обавити првог...
09. 09. 2016.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Ревизије финансијских извештаја за 2016, 2017. и 2018. годину Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга ревизије финансијских...
04. 06. 2016.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује Јавни позив за прикупљање понуда за: Набавку Microsoft лиценци Понуде се достављају до 14. 6. 2016, до 15:00 часова, и морају да садрже све захтеване информације. Отварање понуда ће се обавити првог наредног радног...
28. 01. 2016.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Једног члана Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...
20. 01. 2016.
Фoндaциja "Регистар националног интернет домена Србијe" (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор Чланова Управног одбора РНИДС-а Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор...
19. 10. 2015.
Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за набавку хардвера, софтвера и услуге одржавања. Понуда се доставља у електронском облику у складу са Конкурсном документацијом и Правилником о поступку спровођења набавки, а на...
19. 06. 2015.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) обавештава потенцијалне понуђаче да је покренула поступак прикупљања понуда за: Набавку услуге „Пројектовање ИКТ инфраструктуре РНИДС-а“ Позивамо све заинтересоване понуђаче да се путем електронске поште пријаве на адресу...
17. 06. 2015.
На основу члана 4. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 24/2012 и 67/2014) Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“, у сарадњи са Привредном комором Србије, расписује: JАВНИ ПОЗИВ ЗА...

Pages