You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

20. 04. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србијe“ (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за: Именовање два члана Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...
29. 03. 2017.
Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
20. 03. 2017.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку књиговодствених услуга Рок за достављање понуда је 4. април 2017. до 15.00 и све понуде морају да садрже све захтеване информације. Понуде ће бити отворене ...
12. 12. 2016.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за: Набавку услуге израде Акта о безбедности ИКТ система РНИДС-а Овај поступак набавке се спроводи у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки Фондације РНИДС. Понуда мора бити у целини...
28. 11. 2016.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку мрежне опреме (Switch) Понуде се достављају до 8. 12. 2016, до 15:00 часова, и морају да садрже све захтеване информације. Отварање понуда ће се обавити првог...
09. 09. 2016.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Ревизије финансијских извештаја за 2016, 2017. и 2018. годину Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга ревизије финансијских...
04. 06. 2016.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује Јавни позив за прикупљање понуда за: Набавку Microsoft лиценци Понуде се достављају до 14. 6. 2016, до 15:00 часова, и морају да садрже све захтеване информације. Отварање понуда ће се обавити првог наредног радног...
28. 01. 2016.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Једног члана Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...

Pages