You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

20. 01. 2016.
Фoндaциja "Регистар националног интернет домена Србијe" (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор Чланова Управног одбора РНИДС-а Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор...
19. 10. 2015.
Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за набавку хардвера, софтвера и услуге одржавања. Понуда се доставља у електронском облику у складу са Конкурсном документацијом и Правилником о поступку спровођења набавки, а на...
19. 06. 2015.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) обавештава потенцијалне понуђаче да је покренула поступак прикупљања понуда за: Набавку услуге „Пројектовање ИКТ инфраструктуре РНИДС-а“ Позивамо све заинтересоване понуђаче да се путем електронске поште пријаве на адресу...
17. 06. 2015.
На основу члана 4. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 24/2012 и 67/2014) Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“, у сарадњи са Привредном комором Србије, расписује: JАВНИ ПОЗИВ ЗА...
10. 02. 2015.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за: Набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки Фондације РНИДС, као набавка мале...
10. 02. 2015.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за: Набавку консултантских услуга анализе ИКТ система РНИДС-а Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки Фондације РНИДС, као набавка мале вредности....
17. 12. 2014.
Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) расписује позив за прикупљање понуда за: Набавку свича за потребе РНИДС-а Понуда се сматра благовременом ако је РНИДС-у поднета до 22. 12. 2014. године у 12h. Понуде треба да буду достављене електронски, путем електронске поште,...
17. 12. 2014.
Фондација "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС) расписује позив за прикупљање понуда за: Набавку софтвера за мониторинг серверске инфраструктуре и рачунарске мреже РНИДС-а Понуда се сматра благовременом ако је РНИДС-у поднета до 22. 12. 2014. године у 12h. Понуде треба да буду...

Pages