You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

30. 05. 2013.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује јавни позив за прикупљање понуда за: Набавку Microsoft лиценци (трогодишњи OVS програм)   Понуде се достављају до 12. jунa 2013. године, до 15:00 сати, и морају садржати све захтеване информације. Цео текст...
29. 05. 2013.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Пројектовање система за регистрацију назива интернет домена   Задаци пројектанта су:   Анализа функционалности програмског решења које је...
24. 05. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за набавку Консултантсих услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
01. 05. 2013.
РНИДС позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи о нацртима докумената „Етички кодекс“ и „Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса“. Своје коментаре и сугестије можете доставити на адресу javna.rasprava@rnids.rs, најкасније до 14. маја 2013. године.
30. 04. 2013.
На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 29.априла 2013....
29. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је донео одлуку о понављању јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а...
02. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је, на јуче одржаној седници, усвојио измењен текст јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди...
18. 03. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора   Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а независно  и објективно мишљење о степену у коме управљање ризицима, контрола и управљање...

Pages