You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

24. 05. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за набавку Консултантсих услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
01. 05. 2013.
РНИДС позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи о нацртима докумената „Етички кодекс“ и „Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса“. Своје коментаре и сугестије можете доставити на адресу javna.rasprava@rnids.rs, најкасније до 14. маја 2013. године.
30. 04. 2013.
На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 29.априла 2013....
29. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је донео одлуку о понављању јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а...
02. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је, на јуче одржаној седници, усвојио измењен текст јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди...
18. 03. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора   Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а независно  и објективно мишљење о степену у коме управљање ризицима, контрола и управљање...
04. 02. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор   Чланова Управног одбора   Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни...
30. 01. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Чланова Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...

Pages