You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

27. 11. 2013.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује jавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге:   Ревизија финансијских извештаја за 2013, 2014. и 2015. годину   Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга...
10. 09. 2013.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), расписује јавни позив за прикупљање понуда за:   Набавку консултантских услуга за израду SLEPT, SWOT и анализе домаћег и регионалног тржишта        Понуда мора бити у целини припремљена у складу са...
02. 08. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је на седници од 30. јула 2013. године одлучио да покрене поступак формирања радне групе за унапређење развоја пословања. Задатак ове радне групе биће да: Осмисли и предложи Управном одбору пројекте и акције које би допринеле јачању РНИДС бренда. Осмисли и предложи...
30. 05. 2013.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује јавни позив за прикупљање понуда за: Набавку Microsoft лиценци (трогодишњи OVS програм)   Понуде се достављају до 12. jунa 2013. године, до 15:00 сати, и морају садржати све захтеване информације. Цео текст...
29. 05. 2013.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Пројектовање система за регистрацију назива интернет домена   Задаци пројектанта су:   Анализа функционалности програмског решења које је...
24. 05. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за набавку Консултантсих услуга у поступку избора директора РНИДС-а Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку...
01. 05. 2013.
РНИДС позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи о нацртима докумената „Етички кодекс“ и „Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса“. Своје коментаре и сугестије можете доставити на адресу javna.rasprava@rnids.rs, најкасније до 14. маја 2013. године.
30. 04. 2013.
На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 29.априла 2013....

Pages