You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

23. 10. 2012.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), у сарадњи са дизајнерском заједницом окупљеном око портала GreenDesign.rs, покренуо је конкурс за дизајн инфографика о .RS домену и обезбедио адекватну награду за победника. GD заједница окупља више хиљада дизајнера који своју креативност и...
20. 08. 2012.
На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 5. јула 2012....
18. 07. 2012.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује jавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Пројектовањe система за регистрацију назива интернет домена   Задаци пројектанта су:   Анализа функционалности програмског решења које је...
22. 06. 2012.
Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) расписује Јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге секундарног DNS сервиса за највише двадесет инфраструктурних зона и скоро 80.000 интернет назива. Очекује се да ће овај број расти, пре свега, због брзог раста интернет...
22. 06. 2012.
Фондација Регистар националног интернет домена Србијe Објављује позив за набавку услуге: ''РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. 2013. И 2014. ГОДИНУ'' Ревизија финансијских извештаја ће се извршити у складу са важећим прописима Републике Србије о рачуноводству и ревизији, као и...
27. 03. 2012.
Рeгистaр нaциoнaлнoг интeрнeт дoмeнa Србиje (РНИДС, www.rnids.rs) je нeзaвиснa, стручнa, нeвлaдинa и нeпрoфитнa Фoндaциja кoja упрaвљa нaциoнaлним интeрнeт дoмeнoм Србиje. РНИДС je oснoвaн 2006. гoдинe  у циљу oствaрeњa oпштих интeрeсa свих грaђaнa Србиje, уз пoштoвaњe принципa квaлитeтa,...
13. 03. 2012.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује конкурс за радно место Извршни директор за ИКТ услуге Задаци и обавезе: Свакодневно руковођење рада ИКТ сектора; Планирање и извештавање о раду сектора; Учествовање у стратешком планирању, планирању...
29. 02. 2012.
Регистар националног Интернет домена Србије је објавио јавни позив за прикупљање понуда за набавку firewall уређаја. Рок за преузимање конкурсне документације је 10. март 2012. године, а рок за достављање понуда је 16. март 2012. ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив

Pages