You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

27. 03. 2012.
Рeгистaр нaциoнaлнoг интeрнeт дoмeнa Србиje (РНИДС, www.rnids.rs) je нeзaвиснa, стручнa, нeвлaдинa и нeпрoфитнa Фoндaциja кoja упрaвљa нaциoнaлним интeрнeт дoмeнoм Србиje. РНИДС je oснoвaн 2006. гoдинe  у циљу oствaрeњa oпштих интeрeсa свих грaђaнa Србиje, уз пoштoвaњe принципa квaлитeтa,...
13. 03. 2012.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује конкурс за радно место Извршни директор за ИКТ услуге Задаци и обавезе: Свакодневно руковођење рада ИКТ сектора; Планирање и извештавање о раду сектора; Учествовање у стратешком планирању, планирању...
29. 02. 2012.
Регистар националног Интернет домена Србије је објавио јавни позив за прикупљање понуда за набавку firewall уређаја. Рок за преузимање конкурсне документације је 10. март 2012. године, а рок за достављање понуда је 16. март 2012. ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив
27. 01. 2012.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује конкурс за радно место Извршни директор за финансије Задаци и обавезе: Израда финансијских планова, анализа и извештаја; Одржавање ликвидности и солвентности Фондације РНИДС; Редовно праћење и примена...
12. 12. 2011.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује конкурс за радно место Инжењер ИКТ сервиса Задаци и обавезе: Праћење функционисања и решавање проблема у раду комуникационе инфраструктуре РНИДС-а Праћење рада хардвера и апликације за регистрацију домена...
12. 12. 2011.
Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) расписује   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга за припрему РНИДС-а за сертификацију по ISO 27000 стандарду   Посао укључује снимање пословних процеса, gap анализу, израду нових...
15. 09. 2011.
Комисија РНИДС-а је од 191 пријављеног пројекта за Програм подршке пројектима популаризације Интернета за 2011. (скраћено: 4ПИ), 12. септембра направила ужи избор од 26 пројеката. Приликом одлучивања о додели средстава, Комисија РНИДС-а је узела у обзир превасходно допринос пројекта у...
12. 09. 2011.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) расписује Конкурс за радно место менаџера за комуникације. Задаци и обавезе менаџера за комуникације: Планирање наступа у медијима Комуникација са новинарима и уредницима медија Креирање и дистрибуција саопштења и вести за...

Pages