You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

29. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је донео одлуку о понављању јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а...
02. 04. 2013.
Управни одбор РНИДС-а је, на јуче одржаној седници, усвојио измењен текст јавног позива за именовање Интерног ревизора: Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди...
18. 03. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора   Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а независно  и објективно мишљење о степену у коме управљање ризицима, контрола и управљање...
04. 02. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор   Чланова Управног одбора   Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни...
30. 01. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Чланова Статутарне комисије Статутарна комисија је стално тело РНИДС-а од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године. Статутарну комисију чине угледни...
08. 01. 2013.
Фoндaциja Регистар националног интернет домена Србијe (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за именовање Интерног ревизора Задатак Интерне ревизије је да обезбеди Управном одбору РНИДС-а независно  и објективно мишљење о степену у коме управљање ризицима, контрола и управљање подржавају...
23. 10. 2012.
Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), у сарадњи са дизајнерском заједницом окупљеном око портала GreenDesign.rs, покренуо је конкурс за дизајн инфографика о .RS домену и обезбедио адекватну награду за победника. GD заједница окупља више хиљада дизајнера који своју креативност и...
20. 08. 2012.
На основу члана 41. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011), члана 50. Статута Фондације РНИДС, члана 5. Правилника о организацији и систематизацији послова Фондације РНИДС и Одлуке Управног одбора о расписивању конкурса за директора РНИДС-а од 5. јула 2012....

Pages