You are here

Јавна расправа о новим условима регистрације домена

21. 03. 2016.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи о нацрту нових Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена.

На адресном систему, у чијој основи леже називи интернет домена, базирана је структура глобалног Интернета. Као организација која управља националним интернет доменима највишег нивоа, .RS и .СРБ, РНИДС жели да укључи најширу стручну јавност у рад и да унапреди принципе и процедуре за регистрацију назива националних домена. Општи услови су базични документ који уређује ову област и ова јавна расправа је прилика за сваког припадника српске интернет заједнице да утиче на то како ће да изгледа овај документ.

Своје коментаре и сугестије можете да доставите на адресу javna.rasprava@rnids.rs, најкасније 21. априла 2016.

Овде можете преузети нацрт Општих услова (PDF, 967 kB), као и документ (PDF, 1,13 MB) у коме се могу видети разлике између важећих Општих услова и предложених измена.

У наставку дајемо преглед најбитнијих предложених измена и допуна, које су предмет консултација:

Подаци о регистрацији домена

Новину представља достављање имена и презимена особе за контакт, када је регистрант домена правно лице или предузетник (члан 8). Овај податак је јавно доступан (преко WHOIS сервиса, веб-сајта РНИДС-а итд). Према важећим правилима, име и презиме контакт особе доставља се за административни и технички контакт који је правно лице, али не и за регистранта.

Нов је и предлог да РНИДС, приликом регистрације назива домена, достави регистранту обавештење о подацима које је прикупио о регистранту, административном и техничком контакту (члан 9).

Важност исправне адресе е-поште

Изменама и допунама наглашава се важност исправне адресе е-поште регистранта, односно административног контакта, као идентификационог податка и основног канала комуникације, који мора да се одржава активним и ажурним током читавог периода регистрације домена (члан 8).

Провера података о домену

РНИДС може, самостално или у сарадњи са овлашћеним регистром, у било ком тренутку да провери исправност података о регистрацији домена. Ако провера покаже да подаци нису потпуни или тачни, предлаже се да се регистранту упути позив да податке уреди у одређеном року. Ако регистрант не уреди податке у том року, предлаже се да домен буде деактивиран (уклоњен из DNS табеле) до уређивања података (члан 8). Према важећим правилима, домен са неисправним подацима деактивира се на период од 60 дана, након чега се брише.

Потврда регистрације домена и исправности података

Изменама и допунама предлаже се да РНИДС домен активира (унесе у DNS табелу) одмах након регистрације, али да истовремено пошаље поруку на адресу е-поште регистранта са подацима о регистрацији домена и захтевом за њихову потврду. Процедурама регистрације биће предвиђено да давање потврде буде једноставно - нпр. клик на линк у поменутој поруци. Предложено је да регистрант има рок од 15 дана за потврђивање регистрације и података о називу домена. У супротном, предлаже се да назив домена буде деактивиран (уклоњен из DNS табеле) до примања потврде регистрације (члан 11).

Промена овлашћеног регистра

Изменама и допунама прецизира се да се захтев за промену овлашћеног регистра за домен (ОР) подноси тренутном ОР-у, уз примену одговарајућег поступка ауторизације (члан 18). Процедурама регистрације биће предвиђено да се ауторизација преноса домена између ОР-ова одвија уз коришћење миграционог кода, слично начину на који функционише пренос генеричких (нпр. .com) домена.

Нова услуга: Registry Lock

Предложеним изменама и допунама уводи се „Registry Lock” услуга (ово је радни назив, па адекватнији назив на српском језику такође може да се предложи у оквиру консултација). Ради се о закључавању домена на нивоу регистра, чиме се регистрантима пружа додатна заштита од случајних или злонамерних измена података о важним доменима. Предложено је да се подаци о домену, за који је активирана "Registry Lock" услуга, не могу мењати без претходне сагласности три контакта (који се наводе приликом активирања услуге), при чему ове сагласности прикупља РНИДС (члан 20).

Остало

Остале предложене измене и допуне не уносе суштинске промене у Опште услове, већ представљају појашњења или прецизирања важећих одредби (нпр. прецизира се документ у коме су записане техничке процедуре регистрације - члан 2, прецизира се статус домена када ОР престане са радом - члан 4, када се покрене судски поступак - члан 20. и слично).