You are here

Јавни позив за исказивање заинтересованости за пружање консултантских услуга за припрему РНИДС-а за сертификацију по ISO 27000 стандарду

12. 12. 2011.

Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ
за пружање консултантских услуга за припрему РНИДС-а за сертификацију по ISO 27000 стандарду

 

Посао укључује снимање пословних процеса, gap анализу, израду нових пословних процеса по ISO 27000 стандарду, анализу информационог система и израду плана прилагођавања, као и остале активности и припрему докумената за успешну сертификацију и вођење процеса на страни РНИДС-а приликом сертификације.

Да би се квалификовао, консултант мора да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима припреме за сертификацију, или евалуације за доделу сертификације по ISO 27000 или BS7799-2 стандарду.

Очекивано трајање посла је два консултант/месеца.

Објављивање јавног позива за прибављање консултантских услуга је планирано за средину јануара 2012. године.

Дописе са исказивањем заинтересованости и листом квалификација слати до 10. 01. 2012. на: