You are here

Izveštaj Radne grupe za izradu Etičkog kodeksa i Akta o politici i postupku rešavanja sukoba interesa

Naziv dokumenta: Izveštaj Radne grupe za izradu Etičkog kodeksa i Akta o politici i postupku rešavanja sukoba interesa
Datum donošenja: 09. 04. 2013.
Autor: Radna grupa
Vrsta dokumenta: Izveštaj radne grupe
Status: Važeći