You are here

Izveštaj Radne grupe za pitanja softvera za registraciju domena

Naziv dokumenta: Izveštaj Radne grupe za pitanja softvera za registraciju domena
Datum donošenja: 07. 06. 2012.
Autor: Radna grupa
Vrsta dokumenta: Izveštaj radne grupe
Status: Važeći