You are here

Odluka o davanju saglasnosti za izmene u softveru za registraciju

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za izmene u softveru za registraciju
Datum donošenja: 27. 09. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći