You are here

Odluka o davanju saglasnosti za izmenu softvera

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za izmenu softvera
Datum donošenja: 22. 01. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći