You are here

Odluka o davanju saglasnosti za nabavku

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za nabavku
Datum donošenja: 27. 12. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći