You are here

Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje nabavke

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje nabavke
Datum donošenja: 27. 11. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći