You are here

Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta sufinansiranja

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta sufinansiranja
Datum donošenja: 22. 04. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći