You are here

Odluka o davanju saglasnosti za zakup poslovnog prostora

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za zakup poslovnog prostora
Datum donošenja: 21. 07. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći