You are here

Odluka o formiranju organizacionog odbora DIDS-a 2019

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju organizacionog odbora DIDS-a 2019
Datum donošenja: 15. 01. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći