You are here

Odluka o formiranju Radne grupe za nabavku opreme i usluga za uspostavljanje rezervne lokacije

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju Radne grupe za nabavku opreme i usluga za uspostavljanje rezervne lokacije
Datum donošenja: 11. 09. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći