You are here

Odluka o formiranju tima za pregovore

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju tima za pregovore
Datum donošenja: 27. 09. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći