You are here

Odluka o imenovanju koordinatora u okviru stručnih odbora

Naziv dokumenta: Odluka o imenovanju koordinatora u okviru stručnih odbora
Datum donošenja: 27. 07. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći