You are here

Odluka o imenovanju v.d. direktora Fonda

Naziv dokumenta: Odluka o imenovanju v.d. direktora Fonda
Datum donošenja: 01. 06. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći