You are here

Odluka o izboru člana UO nadležnog za punu kontrolu finansija RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o izboru člana UO nadležnog za punu kontrolu finansija RNIDS-a
Datum donošenja: 11. 09. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći