You are here

Odluka o izboru članova Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru članova Upravnog odbora
Datum donošenja: 23. 02. 2013.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći