You are here

Odluka o izboru članova Upravnog Odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru članova Upravnog Odbora
Datum donošenja: 09. 02. 2019.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći