You are here

Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora RNIDS-a
Datum donošenja: 08. 07. 2006.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći