You are here

Odluka o izboru predsednika i zamenika Upravnog Odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika i zamenika Upravnog Odbora
Datum donošenja: 12. 02. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći