You are here

Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora
Datum donošenja: 25. 02. 2021.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći