You are here

Odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Konferencije suosnivača

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Konferencije suosnivača
Datum donošenja: 19. 05. 2018.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći