You are here

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora
Datum donošenja: 05. 03. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći