You are here

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora

Naziv dokumenta: Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora
Datum donošenja: 20. 08. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći