You are here

Odluka o izmeni i dopuni odluke o formiranju tima za izradu Plana i programa

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni odluke o formiranju tima za izradu Plana i programa
Datum donošenja: 15. 05. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći