You are here

Odluka o podršci događaja u organizaciji Internet kluba

Naziv dokumenta: Odluka o podršci događaja u organizaciji Internet kluba
Datum donošenja: 23. 08. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći