You are here

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Naziv dokumenta: Odluka o pokretanju postupka nabavke
Datum donošenja: 27. 09. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći