You are here

Odluka o povlačenju zahteva za zakup poslovnog prostora

Naziv dokumenta: Odluka o povlačenju zahteva za zakup poslovnog prostora
Datum donošenja: 12. 05. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći