You are here

Odluka o prebacivanju sredstava u finansijskom planu za 2020.

Naziv dokumenta: Odluka o prebacivanju sredstava u finansijskom planu za 2020.
Datum donošenja: 16. 11. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći