You are here

Odluka o prenosu registracije .bg.ac.rs domena

Naziv dokumenta: Odluka o prenosu registracije .bg.ac.rs domena
Datum donošenja: 10. 12. 2007.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći