You are here

Odluka o produženju rezervacije .rs domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Naziv dokumenta: Odluka o produženju rezervacije .rs domena od posebnog značaja za Republiku Srbiju
Datum donošenja: 08. 07. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći