You are here

Odluka o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Fondacije

Naziv dokumenta: Odluka o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Fondacije
Datum donošenja: 29. 10. 2020.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći