You are here

Odluka o rezervaciji naziva domena

Naziv dokumenta: Odluka o rezervaciji naziva domena
Datum donošenja: 04. 03. 2019.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći