You are here

Odluka o stavljanju van snage odluke o upućivanju na službeni put

Naziv dokumenta: Odluka o stavljanju van snage odluke o upućivanju na službeni put
Datum donošenja: 06. 11. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći