You are here

Odluka o učešću delegacije na sastanku ICANN

Naziv dokumenta: Odluka o učešću delegacije na sastanku ICANN
Datum donošenja: 22. 01. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći