You are here

Odluka o učešću delegacije na sastanku ICANN, Kolumbija

Naziv dokumenta: Odluka o učešću delegacije na sastanku ICANN, Kolumbija
Datum donošenja: 12. 08. 2010.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći