You are here

Odluka o učešću na skupu ICANN-a i ISOC-a

Naziv dokumenta: Odluka o učešću na skupu ICANN-a i ISOC-a
Datum donošenja: 14. 09. 2006.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći