You are here

Odluka o usvajanju devetomesečnog bilansa za 2009.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju devetomesečnog bilansa za 2009.
Datum donošenja: 19. 10. 2009.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći