You are here

Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2019.

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2019.
Datum donošenja: 27. 12. 2018.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći